El RPR-Carbó Cromatest de LiNEAR té un comportament similar al RPR del competidor