Linear Chemicals ha participat al congrès que va tenir lloc els dies 13,14 i 15 de setembre a Copenhagen