ANTI-HCV cassette

Prova ràpida per a la detecció qualitativa d’anticossos front a VHC en sèrum, plasma o sang total