ANTI-HIV 1/2 cassette

Prova ràpida per a la detecció i diferenciació simultània d’anticossos (IgG, IgM, IgA) d’anti-HIV-1 i anti-HIV-2 a sèrum, plasma humà o sang total 

Arxius disponibles

4235240 Anti-HIV 1/2 cassette 40 Tests