ANTI HIV Ab/Ag

Prova ràpida per a la detecció qualitativa d’anticossos (IgG, IgM, IgA) contra el VIH-1 (inclòs el O), el virus 2 i l’antigen p24 del VIH-1 en sèrum, plasma o sang total humana. 

Arxius disponibles

4236240 Anti-HIV Ab/Ag cassette 40 Tests