ASLO-LATEX

Determinació d’anti-estreptolisina O
PORTA

 

FONAMENT

 

L’ASLO-Làtex Test és una prova ràpida d’aglutinació en porta per a la detecció directa i la semi-quantificació de nivells clínicament significatius d’anticossos anti-estreptolisina O (ASLO) en  sèrum.

 

La determinació s’efectua assajant una suspensió de partícules de làtex recoberts amb estreptolisina enfront dels sèrums problema. La presència o absència d’aglutinació visible és indicativa de la  presència o absència d’ASLO en les mostres testades a nivells significatius.

Arxius disponibles

2340005 ASLO-Latex 50 Tests
2340010 ASLO-Latex 100 Tests
2340027 ASLO-Latex (antigen) 3x50 Tests