CHLAMYDIA

Prova ràpida per a la detecció de l’antigen de Chlamydia en mostres cervicals per a dones i mostres uretrals o espècimen en orina per a homes 

Arxius disponibles

4240220 Chlamydia cassette 20 Tests