D-Dimer Turbidimetric

Turbidimetría Látex

 

FONAMENT

 

Les partícules de làtex sensibilitzades amb anticòs monoclonal anti-D-Dímer de ratolí aglutinen en presència de plasmes humans que contenen D-Dímer. L’anticòs utilitzat és altament específic per a la regió de l’enllaç creuat del Ddímer. La aglutinació de les partícules de làtex és proporcional al D-Dímer present a  la mostra i pot ser mesurat per turbidimetria.

Arxius disponibles

3145005 D-Dimer Turbidimetric 1x54 ml

KR31450 D-Dimer Turbidimetric 1x36 ml