GIARDIA Cassette

Test ràpid per a la detecció qualitativa d’antígens de Giardia en mostres de femta humana

Arxius disponibles

CT45501 Giardia cassette 20 Tests