HAV IgM cassette

Prova ràpida per a la detecció qualitativa de anticossos IgM del virus de l’Hepatitis A (VHA) en sèrum, plasma o sang total