HBsAg cassette

Prova ràpida per a la detecció qualitativa de l’antigen de superfície del virus de l’Hepatitis B (HBsAg) en sèrum o plasma humà