hCG-LATEX

Determinació de l’hormona gonadotropina coriònica
PROVA A PORTA

 

FONAMENT

 

El hGC-Làtex Test és una prova ràpida d’aglutinació en porta per a la detecció directa de l’hormona gonadotropina coriònica humana (hGC) en orina.

 

La determinació s’efectua assajant una suspensió de partícules de làtex recobertes amb anticossos monoclonals antihGG, enfront de les mostres problema. La presència o absència de aglutinació és  indicativa de la presència o absència de la hormona a la mostra assajada.