INFLUENZA A+B Cassette

Detecció qualitativa d’antígens d’Influenza tipus A i B a partir de mostres nasofaríngies i de coll

Arxius disponibles

CT45301 Influenza A+B cassette 20 Tests