MALARIA

Prova ràpida per a la detecció i diferenciació simultània d’anticossos que tipus IgG, IgM i IgA de Plasmodium falciparum (Pf) i Plasmodium vivax (Pv) en sèrum humà, plasma o sang total