RF-LATEX

Determinació de factors reumatics
PROVA EN PORTA

 

FONAMENT

 

FR-Làtex Test és una prova ràpida d’aglutinació basada en una modificació de la tècnica de Singer, per a la detecció directa i la semi-quantificació en porta dels factors de reuma (FR) presents en el sèrum.

 

La determinació s’efectua assajant una suspensió de partícules de làtex recoberts amb gamma globulina humana enfront als sèrums problema. La presència o absència d’aglutinació visible és  indicativa de la presència o absència de FR a les mostres assajades.

Arxius disponibles

2355005 RF-Latex 50 tests
2355010 RF-Latex 100 Tests
2355027 RF-Latex (antigen) 3x50 Tests