RPR CARBON

Determinació de reaginas plasmàtiques
PROVA EN PORTA i MICROPLACA

 

FONAMENT

 

L’antigen RPR-carbon és un preparat no treponèmic especialment dissenyat per a la detecció i semi-quantificació per coaglutinació macroscòpica en porta o microplaca de reagines plasmàtiques, un grup d’anticossos dirigits contra components tissulars produïts pels pacients infectats per pallidum.

 

La determinació ràpida de les reagines plasmàtiques s’efectua assajant l’antigen -una associació de lípids complexos i carbó- enfront de les mostres problema. La presència o absència d’una  aglutinació visible és indicativa de la presència o absència de reaginas luéticas en les mostres assajades.

Arxius disponibles

2510010 RPR-Carbon 100 Tests
2510025 RPR-Carbon 500 Tests
2925105 RPR Positive Control 1 ml
2925805 RPR Negative Control 1 ml