S. PARATYPHI B-H

Suspensions bacterianes acolorides
PROVES EN PORTA I TUB

 

FONAMENT

Els antígens acolorits CROMATEST són suspensions estandarditzades de bacteris morts preparades per a la detecció i semi-quantificació per aglutinació en porta o tub de les aglutinines sèriques  humanes, un grup d’anticossos que es desenvolupen durant algunes infeccions febrils com ara la brucel·losi, salmonel·losi i certes rickettsiosi.

Arxius disponibles

2119005 Salmonella paratyohi B-H 5 ml