TPHA

Determinació d’anticossos anti-Treponema pallidum
Hemaglutinació a microplaca

 

FONAMENT

 

TPHA (Treponema pallidum Haemagglutination) és una prova específica d’hemaglutinació a microplaca per a la detecció qualitativa i semiquantitativa d’anticossos anti-Treponema pallidum en sèrum humà. Hematies d’au estabilitzats i sensibilitzats amb una solució antigènica de T. pallidum, aglutinen en presència d’anticossos anti-T.pallidum mostrant uns models d’aglutinació característics.

Arxius disponibles

2520005 TPHA 200 Tests
2925805 TPHA Negative Control 1 ml