TREPONEMA PALLIDUM CASSETTE

Prova ràpida per a la determinació qualitativa i detecció d’anticossos IgM i IgG de Treponema Pallidum (TP) en sèrum humà o plasma 

Arxius disponibles

4275220 Treponema Pallidum cassette 20 Tests
4275240 Treponema Pallidum cassette 40 Tests