Urine Strips (visual)

La prova és per a la detecció semi-quantitativa d’un o més dels següents analits en l’orina: Gravetat Específica, pH, Leucòcits, Nitrits, Proteïnes, Glucosa, Cossos Cetònics, urobilinògen, Bilirubina i Sang. 

Arxius disponibles

7101010 URS-10 Urine Strips 10 parameters 100 Tests