VDRL MR

Determinació de reaginas plasmàtiques
PROVA EN PORTA

 

FONAMENT

 

L’assaig és una variant del VDRL. El reactiu VDRL Antigen MR és un preparat no treponèmic especialment dissenyat per a la detecció i semi-quantificació en porta de reagines plasmàtiques, un grup d’anticossos dirigits contra components tissulars produïts pels pacients infectats per T. pallidum.

 

La determinació ràpida de les reagines plasmàtiques s’efectua assajant l’antigen -una associació de lípids complexos i clorur de colina- enfront de les mostres problema que en aquest cas no necessiten ser inactivades. La presència o absència d’una floculació visible al microscopi és indicativa de la presència o absència de reagines luétiques en les mostres assajades.

Arxius disponibles

2540005 VDRL MR 250 Tests
2925105 VDRL Positive Control 1 ml
2925805 VDRL Negative Control 1 ml