α1-ac. glycoprotein at

FONAMENT

 

α1 – ac. glycoprotein at és un assaig turbidimètric per la quantificació de α1 – glicoproteïna en sèrum o plasma humans.

 

Els anticossos anti-α1-glicoproteïna àcida (α1-GA) humana formen immunocomplexos amb la α1-GA present a la mostra del pacient, ocasionant una dispersió de llum proporcional a la concentració de Ia α1-GA i que pot quantificar-se per comparació amb un calibrador de concentració coneguda.

Arxius disponibles

3169010 α1-ac. glycoprotein at 1x50 ml

KR31690 α1-ac. glycoprotein at 2x30 ml
CT31350 α1-ac. glycoprotein at 2x40 ml
CT31352 α1-ac. glycoprotein at 6x40 ml