ACID PHOSPHATASE

TOTAL i PROSTÀTICA
Métode colorimètric
CINETIC

 

FONAMENT
El mètode està basat en la hidròlisi de l’α-Naftil fosfat a pH 5,0 per acció de la fosfatasa àcida (FAC) produint α-naftol i fosfat inorgànic. El pentanodiol actua com a acceptor del fosfat augmentant la sensibilitat de la reacció.

 

El α-naftol reacciona amb una sal de diazoni, Fast RED TR, formant-se un complex acolorit directament proporcional a l’activitat de la FAC present a la mostra.