La Química clínica és l'àrea de patologia clínica que generalment es refereix a l'anàlisi de fluids corporals. La majoria dels laboratoris actuals están altament automatitzats per donar cabuda a la gran càrrega de treball típica d'un laboratori d'hospital. Totes les proves bioquímiques vénen sota patologia química. Aquestes es porten a terme en qualsevol tipus de fluid corporal, però sobretot en sèrum o plasma.

Cromatografia en tub