ALKALINE PHOSPHATASE BR

DGKC
Métode colorimètric
CINETIC

 

FONAMENT

Les fosfatases alcalines (FAL) catalitzen la hidròlisi del 4-nitrofenilfosfato (4-NFF) formant 4-nitrofenol i fosfat inorgànic, actuant el tampó alcalí com a acceptor del grup fosfat.

 

La reacció es controla cinèticament a 405 nm a partir de la velocitat de formació del 4-nitrofenol, proporcional a l’activitat FAL present a la mostra.

Arxius disponibles

1103005 Alkaline Phosphatase BR 2x50 ml
1103010 Alkaline Phosphatase BR 3x100 ml

KR10042 Alkaline Phosphatase BR 5x40 ml
KR10045 Alkaline Phosphatase BR 11x40 ml
CT10042 Alkaline Phosphatase BR 3x50 ml
CT10045 Alkaline Phosphatase BR 12x50 ml