CHOLESTEROL MR

TOTAL
Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

Aquest mètode per a la determinació de colesterol total en sèrum es basa en l’ús de tres enzims: colesterol esterasa (CE), colesterol oxidasa (CO) i peroxidasa (POD). En presència d’aquest finalment la barreja de fenol i 4-aminoantipirina (4-AA) es condensen per acció del peròxid d’hidrogen, formant una quinonaimina acolorida proporcional a la concentració de colesterol a la mostra.

Arxius disponibles

1118005 Cholesterol MR 2x50 ml
1118010 Cholesterol MR 4x100 ml
1118015 Cholesterol MR 4x250 ml

KR10140 Cholesterol MR 2x30 ml
KR10142 Cholesterol MR 8x30 ml
KR10145 Cholesterol MR 18x30 ml
CT10140 Cholesterol MR 2x40 ml
CT10142 Cholesterol MR 6x40 ml
CT10145 Cholesterol MR 10x60 ml