MAGNESIUM

CALMAGITA
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

El mètode està basat en la unió específica de la calmagita, un indicador metalocrómic, amb el magnesi a un pH alcalí amb el consegüent desplaçament de l’espectre d’absorció del complex. La intensitat del cromòfor format és proporcional a la concentració del magnesi present a la mostra.

Arxius disponibles

1144005 Magnesium 2x50 ml

KR10310 Magnesium BR 1x40 ml
CT10310 Magnesium BR 2x40 ml
CT10312 Magnesium BR 3x80 ml