CREATININE

Mètode cinètico colorimètric
TEMPS FIXE

 

FONAMENT

 

Aquest procediment està basat en una modificació de la reacció original de l’picrato (Jaffe). La creatinina en condicions d’alcalinitat reacciona amb els ions picrato amb formació d’un complex vermellós. La velocitat de formació del complex mesurat a través de l’augment de l’absorbància en un interval de temps prefixat és proporcional a la concentració de creatinina a la mostra.

Arxius disponibles

1123005 Creatinine 2x50 ml
1123010 Creatinine 4x100 ml
1123020 Creatinine 4x250 ml