Glycated HbA1c

Determinació cromatogràfica en tub amb resina d’intercanvi iònic d’Hemoglobina A1c en sang

 

FONAMENT

 

 

El present procediment utilitza una resina d’intercanvi iònic per a la separació ràpida de l’hemoglobina glicosilada A1c del resta de hemoglobines. Després de preparar el hemolizado de la sang total la mostra es barreja durant 5 minuts, les hemoglobines són retingudes per la resina d’intercanvi iònic. Durant  aquest temps, la HbA0 s’uneix a la resina. la HbA0 conté totes les hemoglobines excepte la A1c, que roman en solució. Després del període de barreja, un filtre separa el sobrenedant que conté la A1c de la resina. L’estimació del percentatge del la Hb A1c es realitza per lectura de l’absorbància a 415 nm.

Arxius disponibles

3155105 Glycated HbA1c 25 tests
3155110 Glycated HbA1c 100 tests