BILIRUBIN (TOTAL AND DIRECT)

TOTAL i DIRECTA
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

L’àcid sulfanílic diazotat transforma la bilirubina en azobilirrubina acolorida que es determina fotomètricament. De les dues fraccions de bilirubina presents en sèrum, glucuronat de bilirubina i bilirubina lliure associada a albúmina, només reacciona directament la primera, mentre que la bilirubina lliure precisa ser dissociada de la proteïna per un accelerador perquè reaccioni. La bilirubina indirecta es calcula per diferència entre la bilirubina total (Amb accelerador) i la directa (sense accelerador).

 

Els conceptes «directa» i «indirecta» es refereixen exclusivament a les característiques de reacció en presència o absència d’acceleradors o solubilitzants i equivalen només de forma aproximada a les dues fraccions de bilirubina citades.

Arxius disponibles

1110005 Bilirubin Direct 2x50 ml
1111010 Bilirubin Total 2x100 ml
1112005 Bilirubin Total and Direct 2x100 ml

KR10082 Bilirubin Direct 5x40 ml
KR10092 Bilirubin Total 5x40 ml
KR10095 Bilirubin Total 11x40 ml
CT10082 Bilirubin Direct 3x50 ml
CT10085 Bilirubin Direct 12x50 ml
CT10092 Bilirubin Total 3x50 ml
CT10095 Bilirubin Total 12x50 ml