GGT BR opt.

IFCC
Mètode enzimàtic colorimètric
CINÈTIC

 

FONAMENT

La gamma-glutamiltransferasa (γ-GT) catalitza la transferència del grup γ-glutamilo de la γ-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida a la glicilglicina amb la formació de L-γ-glutamil-glicilglicina i 5-amino- 2-nitrobenzoato.

 

La quantitat de 5-amino-2-nitrobenzoato format, controlada cinèticament a 405 nm, és proporcional a l’activitat de γ-GT present a la mostra.

Arxius disponibles

1126005 GGT BR opt. 2x50 ml
1126010 GGT BR opt. 3x100 ml

KR10190 GGT BR opt. 1x40 ml
KR10192 GGT BR opt. 5x40 ml
CT10192 GGT BR opt. 3x50 ml
CT10195 GGT BR opt. 12x50 ml