HDL-CHOLESTEROL DIRECT

DIRECTE
Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FIXE

 

FONAMENT

 

El mètode està basat en una modificació del procedimeinto clàssic de precipitació que utilitza quantitats opitimizadas d’àcid polivinil sulfònic (PVS), polietilinglicol metil eter (PEGME) i detergents seleccionats.

 

Les fraccions de LDL, VDL i quilomicrons (CM) reaccionen amb el PVS i PEGME, quedant bloquejada la  seva reactivitat enfront dels enzims colesterol rovellada (CHOD) i colesterol esterasa (CHER). Aquests enzims reaccionen selectivament amb la fracció HDL, alliberant H2O2 que és detectat mitjançant una reacció de Trinder.

 

Arxius disponibles

1133505 HDL-Cholesterol Direct 40 ml
1133510 HDL-Cholesterol Direct 320 ml
1133525 HDL-Cholesterol Direct 80 ml

KR10240 HDL-Cholesterol Direct 1x40 ml
KR10242 HDL-Cholesterol Direct 5x40 ml
KR10245 HDL-Cholesterol Direct 11x40 ml
CT10240 HDL-Cholesterol Direct 1x60 ml
CT10242 HDL-Cholesterol Direct 3x60 ml