TEMIS iso-CLEAN

SOLUCIÓ NETEJADORA PER A ANALITZADORS

 

APLICACIONS

 

Solució tensioactiva d’aplicació en la neteja rutinària d’analitzadors automàtics, semi-automàtics i manuals de Química Clínica.