IRON FERROZINE

FERROZINE
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

El Fe3 + transportat per la transferrina sèrica, un cop dissociat en un medi lleugerament àcid per acció del Teepol i el clorur de guanidinio, és reduït per l’acció de la hidroxilamina a Fe2 +,  formant l’ió ferrós en presència de FerroZine un complex acolorit proporcional a la concentració de ferro present en la mostra.

 

Arxius disponibles

1135005 Iron Ferrozine 2x50 ml

KR10262 Iron Ferrozine 5x40 ml
KR10265 Iron Ferrozine 11x40 ml
CT10262 Iron Ferrozine 3x50 ml
CT10265 Iron Ferrozine 12x50 ml