AST/GOT BR opt.

IFCC
Mètode enzimàtic UV
CINÈTIC

 

FONAMENT

La aspartat aminotransferasa (AST / GOT) catalitza la transferència del grup amino de l’aspartat al cetoglutarato amb la formació de glutamat i oxalacetat. Aquest últim és reduït a malat per la malat deshidrogenasa (MDH) en presència de nicotinamido adenín dinucleòtid reduït (NADH).

 

La reacció es controla cinèticament a 340 nm a través de la disminució de l’absorbància resultant de l’oxidació del NADH a NAD +, proporcional a l’activitat AST a la mostra.

Arxius disponibles

1109000 AST/GOT BR opt. 2x50 ml
1109010 AST/GOT BR opt. 3x100 ml

KR10072 AST/GOT BR opt. 5x40 ml
KR10075 AST/GOT BR opt. 11x40 ml
CT10072 AST/GOT BR opt. 3x50 ml
CT10075 AST/GOT BR opt. 12x50 ml