BILIRUBIN DIRECT DPD

DIRECTA
DPD – Mètode colorimètric
PUNT FINAL AMB BLANC DE MOSTRA

 

FONAMENT

La bilirubina directa (conjugada) reacciona amb la sal de diazoni 2,4-diclorofenildiazonio (2,4-DPD) en presència d’àcid sulfàmic formant-se azobilirrubina, aquest complex acolorit pot ser mesurat fotomètricament a 546 nm. De les dues fraccions de bilirubina presents en sèrum, glucuronato de bilirubina (conjugada) i bilirubina lliure associada a albúmina (no conjugada), només reacciona directament la primera, mentre que la bilirubina lliure precisa ser dissociada de la proteïna per un accelerador perquè reaccioni . La bilirubina indirecta es calcula per diferència entre la bilirubina total (amb accelerador) i la directa (sense accelerador).

Els conceptes «directa» i «indirecta» es refereixen exclusivament a les característiques de reacció en presència o absència d’acceleradors o solubilitzants i equivalen només de forma aproximada a les dues fraccions de bilirubina citades.

Arxius disponibles

KR10082 Bilirubin Direct DPD 5x40 ml
CT10082 Bilirubin Direct DPD 3x50 ml
CT10085 Bilirubin Direct DPD 12x50 ml