FRUCTOSAMINE

Mètode cinètic colorimètric
TEMPS FIX

 

FONAMENT

 

L’assaig està basat en la capacitat reductora de les cetoamines formades per la condensació no-enzimàtica entre la glucosa i les proteïnes sèriques (fructosamines) per reduir en solució alcalina les sals de tetrazole a un complex acolorit mesurable fotomètricament. La sal amb òxid de tetrazole, iniciadora de la  reacció, és reduïda per acció de la fructosamina formant un complex de formazan púrpura.

 

Fructosamina + NBT + 2 NBT +: Complex fructosamina

 

La velocitat de desenvolupament de color és proporcional a la concentració de fructosamina a la mostra.