PROTEIN (URINE AND CSF)

ORINA i LCR
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

El mètode mesura el desplaçament del pic màxim d’absorció de 460 a 600 nm del complex format a pH àcid entre el Vermell pirogalol-molibdat (RPM) i els grups amino bàsics de les proteïnes de l’orina i del líquid cefaloraquidi (LCR). La intensitat del complex acolorit format és proporcional a la concentració de proteïna a la mostra.

Arxius disponibles

1162005 Protein (Urine and CSF) 2x50 ml