HUMAN HDL/LDL Calibrator

APLICACIONS

 

Sèrum humà liofilitzat emprat com calibrador a les mesuraments directes de Colesterol-HDL i cLDL en tècniques manuals i automàtiques.

 

Arxius disponibles

1972005 Human LDL/HDLc Calibrator 1x1 ml