GLUCOSE MR

Mètode enzimàtic colorimétric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

En la reacció de Trinder, la glucosa és oxidada a D-gluconat per la glucosa oxidasa (GOD), amb formació de peròxid d’hidrogen. En presència de peroxidasa (POD), el fenol i la 4- aminoantipirina (4-AA) es condensen per acció del peròxid d’hidrogen, formant una quinonaimina vermella proporcional a la concentració de glucosa a la mostra.

Arxius disponibles

1129005 Glucose MR 2x50 ml
1129010 Glucose MR 4x100 ml
1129015 Glucose MR 4x250 ml

KR10200 Glucose MR 2x30 ml
KR10202 Glucose MR 8x30 ml
KR10205 Glucose MR 18x30 ml
CT10200 Glucose MR 2x40 ml
CT10202 Glucose MR 6x40 ml
CT10205 Glucose MR 10x60 ml