TOTAL PROTEIN

Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

A la reacció del biuret es forma un quelat entre l’ió Cu2 + i els enllaços peptídics de les proteïnes en medi alcalí amb la formació d’un complex acolorit violeta la absorbància es mesura fotomètricament. La intensitat del color produït és proporcional a la concentració de proteïnes en la mostra.

Arxius disponibles

1153005 Total Protein 2x50 ml
1153010 Total Protein 4x100 ml
1153020 Total Protein 4x250 ml

KR10350 Total Protein 2x30 ml
KR10352 Total Protein 8x30 ml
KR10355 Total Protein 18x30 ml
CT10350 Total Protein 2x40 ml
CT10352 Total Protein 6x40 ml
CT10355 Total Protein 10x60 ml