LDL-CHOLESTEROL DIRECT

DIRECTE
Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FINAL

 

 

FONAMENT

 

Aquest mètode directe per a quantificar el colesterol en les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) es basa en l’àcid sulfònic de polivinil modificat (PVS) i l’èter metílic de polietilenglicol (PEGME) associat al clàssic mètode de precipitació en proporcions optimitzades de EVP / PEGME i detergents seleccionats. LDL, VLDL i quilomicrons (CM) reaccionen amb PVS i PEGME i les lipoproteïnes de l’HDL presents a la mostra es descomponen per l’acció simultània de la colesterol esterasa (CE) i la colesterol oxidasa (CO).

 

Addicionalment el R2 conté un detergent específic que allibera el LDL del complex SPV / PEGME. El LDL alliberat  reacciona amb les enzims per produir H2O2 que es quantifica per la reacció de Trinder.

 

La intensitat del color format és proporcional a la concentració de LDLc present a la mostra assajada.

Arxius disponibles

1142005 LDL-Cholesterol Direct 40 ml
1142010 LDL-Cholesterol Direct 320 ml

KR10290 LDL-Cholesterol Direct 5x40 ml
KR10292 LDL-Cholesterol Direct 1x40 ml
CT10290 LDL-Cholesterol Direct 1x60 ml