SODIUM

Mètode enzimàtic
TEMPS FIXE

 

FONAMENT

 

 

Reactiu per a la determinació quantitativa in vitro de sodi en el sèrum humà per al control de l’equilibri electrolític en el diagnòstic i tractament de malalties caracteritzades per nivells alts o baixos de sodi en sang.

El sodi es determina a través de l’activitat enzimàtica β- galactosidasa de sodi-dependent amb ONPG com a substrat. L’absorbància a 405 nm del producte O-nitrofenil és proporcional a la concentració de sodi.

 

 

Arxius disponibles

1151015 Sodium 1x30 ml
1151010 Sodium 2x60 ml

KR10340 Sodium BR 1x40 ml
CT10340 Sodium BR 1x30 ml
CT10342 Sodium BR 3x30 ml