AMYLASE MR

Mètode enzimàtic colorimètric
CINÈTIC

 

FONAMENT

En aquest assaig directe la α-amilasa catalitza la hidròlisi del substrat 2-clor-p-nitrofenil-α-D-maltotriósido (CNP-G3) a pH 6,0 a 2-clor-p-nitrofenol (CNP) i glucòsids lliures.

 

La reacció es controla cinèticament a 405 nm a partir de la velocitat de formació de color del CNP produït, proporcional a l’activitat α-amilàsica a la mostra.

Arxius disponibles

1107005 Amylase MR 5x20 ml

KR10060 Amylase MR 2x30 ml
KR10062 Amylase MR 8x30 ml
CT10060 Amylase MR 2x40 ml
CT10062 Amylase MR 6x40 ml