CALCIUM OCC

TOTAL
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

El mètode està basat en la unió específica de la cresolftaleína complexona (OCC), un indicador metalocròmic, i calci a un pH alcalí amb el consegüent desplaçament de l’espectre de absorció del complex. La intensitat del cromòfor format és proporcional a la concentració del calci total de la mostra.

Arxius disponibles

1115000 Calcium OCC 2x50 ml
1115010 Calcium OCC 4x100 ml