CALCIUM ARSENAZO III COLOR

TOTAL
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

El mètode està basat en la unió específica del arsenazo III i calci a un pH àcid, amb el consegüent desplaçament del espectre d’absorció del complex. La intensitat del cromòfor format és proporcional a la concentració del calci total de la mostra.

Arxius disponibles

1113000 Calcium Arsenazo III Color 2x50 ml

KR10110 Calcium Arsenazo III Color 2x30 ml
KR10112 Calcium Arsenazo III Color 8x30 ml
CT10110 Calcium Arsenazo III Color 2x40 ml
CT10112 Calcium Arsenazo III Color 6x40 ml