POTASSIUM

Mètode enzimàtic
TEMPS FIXE

 

FONAMENT

 

Reactiu per a la determinació quantitativa in vitro de potassi en el sèrum humà per al control de l’equilibri electrolític en el diagnòstic i tractament de malalties caracteritzades per nivells alts o baixos de potassi en sang.

 

El potassi es determina espectrofotomètricament per assaig cinètic d’acoblament utilitzant  piruvat quinasa dependent de potassi. El piruvat generat es converteix en lactat present en la conversió de NADH a NAD.

 

La corresponent disminució de la densitat òptica a 380 nm és proporcional a la concentració de potassi en el sèrum.

Arxius disponibles

1150015 Potassium 1x25 ml
1150010 Potassium 3x50 ml

KR10330 Potassium BR 1x40 ml
CT10330 Potassium BR 1x50 ml
CT10332 Potassium BR 3x50 ml