ALT/GPT BR opt.

IFCC
Mètode enzimàtic UV
CINÈTIC

 

FONAMENT

La alanina aminotransferasa (ALT / GPT) catalitza la transferència del grup amino de l’alanina al cetoglutarato amb la formació de glutamat i piruvat. Aquest últim és reduït a piruvat per la lactat deshidrogenasa (LDH) en presència de nicotinamido adenín dinucleòtid reduït (NADH).

 

La reacció es controla cinèticament a 340 nm a través de la disminució de l’absorbància resultant de l’oxidació del NADH a NAD +, proporcional a l’activitat ALT en la mostra.

Arxius disponibles

1105000 ALT/GPT BR opt. 2x50 ml
1105010 ALT/GPT BR opt. 3x100 ml

KR10052 ALT/GPT BR opt. 5x40 ml
KR10055 ALT/GPT BR opt. 11x40 ml
CT10052 ALT/GPT BR opt. 3x50 ml
CT10055 ALT/GPT BR opt. 12x50 ml