HEMOGLOBIN

TOTAL
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

El Fe de ferro (II) de totes les formes d’hemoglobina, a excepció de la sulfhemoglobina, s’oxida a Fe (III) ferro de la metoglobina que, al seu torn, reacciona amb el cianur ionitzat (CN-) per formar cianmethemoglobina, una derivada estable que absorbeix a 540 nm. La intensitat de la coloració produïda és proporcional a la concentració de l’hemoglobina total a la mostra.