CHLORIDE

TIOCIANAT
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

Els ions clorur de la mostra desplacen quantitativament l’ió tiocianat de la seva sal mercúrica. El tiocianat lliure reacciona amb l’ió fèrric formant un complex proporcional a la concentració de clorurs presents a la mostra.